Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü

Koordinatörlüğümüzce, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerel Sosyobilimsel Konulara İlişkin Argümantasyon ve Sosyobilimsel Muhakeme Becerilerinin Geliştirilmesi: Kızılırmak Deltası Örneği" Projesine Destek Verildi.

Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Sezen Vekli tarafından TÜBİTAK “3501-Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında yürütülen "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerel Sosyobilimsel Konulara İlişkin Argümantasyon ve Sosyobilimsel Muhakeme Becerilerinin Geliştirilmesi: Kızılırmak Deltası Örneği" konulu projesine destek verildi. 13-17 Aralık 2022 tarihlerinde Kızılırmak Delta'sında gerçekleştirilen arazi araştırma inceleme gezilerine katılım gösterilerek ilgili kurum, kuruluş, STK, ve kişilerle görüşmelerde bulunuldu.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat