Koordinatörlük

Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü
E-Posta: aseyihoglu@trabzon.edu.tr
Telefon: 0462 455 1282
 
 

Doç. Dr. Mustafa ÜREY
Sıfır Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı
E-Posta: mustafaurey@trabzon.edu.tr
Telefon: 0462 455 1116
 
 


Dr. Öğr. Üyesi Raziye ERDEM
Sıfır Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı
E-Posta: raziyeerdem@trabzon.edu.tr
Telefon: 0462 455 1251
 
 
 
                                               
 Öğr. Gör. Ahmet GÜLAY
Web Sayfa Sorumlusu
E-Posta: ahmetgulay@trabzon.edu.tr
Telefon: 0462 455 1573
Ebru BULUT
Sekreter
E-Posta: ebrubulut@trabzon.edu.tr
Telefon: 0462 455 1030