Birim Kurulları

Birim                                                                           Üye                                                           Üye                                                         Üye

Fatih Eğitim Fakültesi                                                  Doç. Dr. Mustafa ÜREY                            Yakup KURTULDU                                 Hasbi DEMİRCİ

İlahiyat Fakültesi                                                          Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜR                 Arş. Gör. Muhammet ALİ TUZLU            Hasan Ali CİRİT

İletişim Fakültesi                                                          Doç. Dr. Emre Ş. ASLAN                          Ahmet ŞAHİN                                          Cengiz IŞKIN

Spor Bilimleri Fakültesi                                                Doç. Dr. Akın ÇELİK                                 Ersin YILDIZ                                            Serdar BULUT


Devlet Konservatuvarı                                                 Doç. Ayşegül ERGENE                            Orhan İRHAN                                           Fatma ÇOLAKOĞLU

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu                                   Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN                            Öğr. Gör. Şadiye OKUTAN                      Aynur BULUT

Tonya Meslek Yüksekokulu                                          Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ            Öğr. Gör. Bayram DÜNDAR                    Hakan KAMİLOĞLU

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu                      Öğr. Gör. Muhammet Caner KAYA           Keleş BAYRAKTAR                                 Cengiz ÖZSOY


Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu                                    Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜN                   Mustafa GELİR                                        Şefik ATMACA

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi           Doç. Dr. Sibel ER NAS                             Doç. Dr. Zeynep TATLI                            Öğr. Gör. Dr. Kadir GÜRSOY

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı        Mümin YILMAZ                                        Hakan ÖZTÜRK                                        Sırma KARAMAN

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                     Ayşe BIYIK                                               Asef HACISALİHOĞLU                            Umut ASLAN

Personel Daire Başkanlığı                                           Murat YAZICI                                            Erkan YÜKSEL                                          Yusuf YAZICI

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                       Recep DEMİR                                          Harun MOLLAOĞLU                                 Tuğba ASLAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                             Veysel SAY                                               Cengiz KOCAMAN                                    Yasin KARAMAN